Over S-TV

S-TV Broadcast Your School is in 2009 gestart als een mediawijsheid project om scholen te ondersteunen bij het opzetten van video-onderwijs. In 2011 waren er al meer dan 70 scholen in heel Nederland aangesloten en zijn er meer dan 1500 video’s door leerlingen gemaakt. Tegenwoordig ligt de focus op Bring Your Own Device en Video-Apps.

S-TV richt zich op het complete onderwijs, van PO tot WO. S-TV levert de volgende producten en diensten:

• Advies aan en Scholing van docenten en schoolmanagement
• Lesmodules voor efficiënte leerprocessen ( learning by doing )
• Beleidsmaterialen ( voor schoolmanagement )
• Adviezen voor aanschaf faciliteiten
• Communicatieformats ( bijvoorbeeld schooljournaals en schoolvideobedrijven)
Tot 2011: CMS + platform voor beheer en publicatie van video (gehost door Kennisnet)

S-TV sluit aan bij de actuele ambitie om jongeren meer mediawijs te maken. Maar S-TV sluit ook aan bij de ambitie van scholen om stappen te zetten naar een toekomst waarin onderwijs meer multimediale componenten krijgt.